De kwaliteit is gegarandeerd 

Een kwaliteitsvolle uitvoering van de werken vormt voor Group Suerickx een vanzelfsprekendheid. Daarbij besteden we niet alleen aandacht aan de kwaliteit van het eindresultaat, ook het proces moet kwaliteitsvol verlopen. Dat uit zich in hechte communicatie met jou als opdrachtgever, zodat je op elk moment vertrouwen hebt in een succesvol verloop. 

Kwaliteit vertalen wij naar drie facetten, waarbij een open, proactieve en heldere communicatie de rode draad vormt.

  1. Kwaliteitsvolle materialen en producten

Wij gebruiken uitsluitend kwaliteitsvolle materialen en producten die hun deugdelijkheid al hebben bewezen. Wij zorgen voor de nodige opleidingen zodat onze mensen weten hoe ze de materialen moeten gebruiken voor een optimaal eindresultaat. 

  1. Grondige voorbereiding van de opdracht

Het halve werk van een industrieel renovatie- of verbouwingsproject zit in de voorbereiding. Hiervoor hebben wij eigen engineers, projectleiders en werfleiders in dienst. Zij bereiden de opdracht gedetailleerd voor. Dit start met een zeer grondige analyse ter plaatse. Wij staan in nauwe interactie met onze leveranciers voor het realiseren van maatoplossingen.

  1. Vakkundige uitvoering op de werf

Onze gemotiveerde vakmensen staan garant voor een kwaliteitsvolle uitvoering. Daarbij worden ze aangestuurd door een ervaren werfleider. Onze mensen brengen elke industriële renovatie of verbouwing – hoe complex ook – gegarandeerd tot een goed einde.