Veiligheid komt altijd eerst 

De veiligheid komt voor Group Suerickx altijd op de eerste plaats. Onze medewerkers werken voortdurend in veiligheidsgevoelige industriële omgevingen. Als onderneming zijn wij in het bezit van een VCA-certificaat. Daarnaast beschikken wij over een eigen voltijdse preventieadviseur. Deze kijkt er nauwlettend op toe dat alles verloopt volgens de strikte veiligheidsvoorschriften. Veiligheid start voor ons al bij de voorbereiding en de planning van de werken.  

Veiligheid zit in de bedrijfscultuur van Group Suerickx ingebakken. Op alle mogelijke manieren brengen wij dit thema voortdurend onder de aandacht van onze medewerkers. Regelmatig staan er toolboxen op het programma over veiligheid. Wanneer er specifieke risico’s gepaard gaan met een opdracht, organiseren we preventief aangepaste toolboxmeetings.

Een ander aandachtspunt binnen onze veiligheidscultuur is het werken met het modernste materiaal. Dat geldt zeker voor de opdrachten op grotere hoogte. Om veiligheidsredenen werken we ook met een eigen stellingenploeg. Dit verzekert niet alleen extra snelheid op de werf, maar vergroot de veiligheid.

  1. Voorbereiding van elk industrieel renovatieproject

Volledig VGM-dossier

Vooraleer onze mensen op de werf aan de slag gaan, werkt onze eigen preventieadviseur een VGM-dossier uit. VGM betekent veiligheid, gezondheid en milieu. Deze voorbereiding gebeurt in nauw overleg met onze eigen engineers en projectleiders.

  1. Tijdens de uitvoering van de opdracht

Gedetailleerde startbriefing

Voor elke opdracht geven we onze medewerkers een gedetailleerde startbriefing. Daarbij komen de specifieke veiligheidsrisico’s op een bepaalde locatie aan bod. De afgesproken veiligheidsrichtlijnen worden strikt door de werfleider opgevolgd.

LMRA

Elke werkdag starten we op de werf met een LRMA. Tijdens deze snelle risicobeoordeling gaan we na of specifieke omstandigheden het veiligheidsrisico de komende werkdag beïnvloeden.

Meteen signaleren van onveilige situaties

Via het orderwoord SOS (= ‘Signaleren van Onveilige Situaties) roepen we onze medewerkers op om elk veiligheidsrisico meteen te melden. Met het oog op een maximale veiligheid eisen we van onze medewerkers op elk moment de hoogste graad van alertheid. Als het moet, leggen we de werken stil om een gemelde veiligheidskwestie volledig uit te klaren.